محل تبلیغات شما
 

 چرا شوری آب اقیانوس ها ، یک نعمت است؟ 

مقاومت آب شور ، در برابر فساد، از آب شیرین، بیشتر است. 

اگر آبهای اقیانوسها شیرین، می بود، خطر فاسد شدن و گندیدن آنها، بسیار بود. 

اگر آبهای دریاها بگندند، هیچ موجود زنده ای در کره زمین، باقی نخواهد ماند، بوی گند و تعفن آب، موجود زنده ای را باقی نخواهد گذارد. 

آب های گندیده، بهترین جا، برای زندگی ات، بویژه ه های سمی می باشند.

آن وقت است که ات، 
نه نباتی و گیاهی را باقی خواهند گذاشت ، نه حیوانی و نه انسانی.

مطالعات اجتماعی هشتم، فعالیتهای درس هشت

مطالعات اجتماعی هفتم درس 24

مطالعات اجتماعی هفتم درس 23

آب ,، ,باقی ,آبهای ,ای ,زنده ,باقی نخواهد ,زنده ای , اگر آبهای ,موجود زنده ,را باقی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ratumeattua M&MSUBTITLE شنگول آباد نمرات باشگاه تیراندازی با کمان کنگره 60 داستان های معنوی دانلود تحقیق رایگان leauternowag معبود من! زمزمه نام تو امواج خروشان اضطراب را از ساحل طوفان زده قلبم محو می کند. متنوع