محل تبلیغات شما
 جواب فعالیت های درس ۵ مطالعات اجتماعی پایه هشتم 
 
⭕️فعالیت 1ص: 24 بعنوان مثال استقلال طلبی یا شک و تردید 
بله ، هرچه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد می شود " استقالل طلبی " وبا شک و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس  واردنشدن به جمع ها و موقعیتهای اجتماعی غیر اجباری - داشتن اعتماد به نفس و شناخت واقعی خود برنامه ریزی مناسب با م افراد موفق - توجه به نصیحتهای والدین 

⭕️فعالیت 2ص: 25 
الف : اهداف کوتاه مدت : گرفتن نمرات خوب در پایان ترم – قبولی در آخر سال – خرید لپ تاپ یا تبلت آموزش خوشنویسی و زبان انگلیسی و مراحل مقدماتی کامپیوتر تا یکی دو سال آینده اهداف بلند مدت : رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد نظر – داشتن یک شرکت و یا کارخانه داشتن یک شغل مناسب و دلخواه –خرید یک خانه مسی - انجام یک ازدواج موفق. 
ب : بله با داشتن تالش و پشتکار مناسب و توکل به خدا و برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی مناسب کارها. 
 بطور مستقیم : والدین خواهر و برادر بزرگتر – مربیان و معلمان ومشاور مدرسه و مشاوره با افراد موفق و با مهارت در هر یک از این کارها . بطور غیر مستقیم :شناسایی استعدادها و توانایی خود – اعتماد به نفس و اعتماد کامل و توکل به خداوند. 
⭕️فعالیت 3ص: 26 الف : سریع اورا به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر کرد 
ب : خانواده بهرام : نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده بهرام – هزینه بیمارستان و رفت و آمد خانواده و از کار و زندگی افتادنشان .خانواده حامد که ازیکطرف نگران وضعیت بهرام بودند و از طرفی نگران بدنام شدن حامد در محله. 
ج : توپ را دوباره پس می داد ومی خواست که تکرار نکنند و در صورت تکرار با خانواده آنها صحبت می کرد واز اولیای آنها و والدین خود کمک می گرفت ومقداری در مورد عواقب خشمگین شدن خود نیز فکر می کرد 
⭕️ فعالیت 4ص: 26 
خیر ناخشنودی در ما احساس بد بوجود آورده و ما را وادار به انجام عمل بد می کند در این هنگام هورمونی در مغز ترشح کرده و سبب افزایش ضربان قلب و فشار خون و گرفتگی عضالت می شودو در نتیجهبا از دست دادن تمرکز حواس خود با صدای بلند فریاد زده و نمی توانیم بدرستی تصمیم بگیریم  
⭕️فعالیت 5ص: 28 
مانند نمونه : حضرت علی )ع( : خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می یابد.
⭕️ فعالیت 6کاربرگه شماره 3ص : 28 بطور کلی بهتر است بر عهده دانش آموز گذاشته شود ، اما شیوه های احتمالی: 
 
⭕️موقعیت : 1 بهتر است با در ک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند 
⭕️موقعیت : 2ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ،پس نباید عصبانی شودبلکه با خونسردی ناراحتی خود را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا بایددر انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد 
⭕️موقعیت : 3 با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند وقول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران کند
 ⭕️موقعیت : 4 
سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند
⭕️ فعالیت 7ص : 28 خیر – با این کار بر مشکالت زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کالفه کرده و دیگر نمی تواند براحتی از دست و دام اعتیاد خالص شود و به لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی به خود وارد می کند 
⭕️ فعالیت 8ص : 28 
نه گفتن، یعنی وقتی ما نمیخواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن که به خود و دیگران آسیبی برسانیم، مقاومت ونه گفتنمان را به راحتی ابراز کنیم. پس باید با بیان دلیل در برابر خواسته های نادرست دیگران بتوانیم به راحتی مقاومت کرده و نه بگوییم جهت راهنمایی بیشتر ؛ علت های زیادی در مشکل "نه گفتن "افراد نقش دارد، از جمله: 
-دلسوزی کردن برای طرف مقابل و تصور اینکه اگر نه بگویید، شاید هیچ کس دیگر نخواهد یا نتواند به او کمک کند و در نتیجه ممکن است کارش راه نیفتد،تصور اینکه اگر نه بگوید، طرف مقابل دیگراو را دوست نخواهد داشت -اعتقاد به اینکه اگر از درخواست دیگران سر باز زند، آدم بد و خودخواهی محسوب شود -ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل؛ که هیچکدام به هیچ وجه درست ومورد قبول کسی نیست 
⭕️فعالیت 3ص : 28 علل فردی : مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد: 
راه حل : با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتالی آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.
 
⭕️علل خانوادگی : مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان: 
راه حل : با تاکید برارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقالل رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد. 
 
علل اجتماعی : مانند دسترسی آسان به مواد مخدر - نابر

ابری های اقتصادی و اجتماعی راه حل : ایجادزمینه ی اشتغال برای همه اقشارجامعه - ارتقای فرهنگی افرادجامعه- کنترل شدیدمرزهای کشور.  
 
⭕️فعالیت 12ص : 23  
بدهی کلی -کثیفی وآشفتگی – بیماریهای دهان و دندان- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی- اختالالت پوستی اختالالت عصبی وشناختی-اختالالت خواب وهذیان گویی - تهوع -یبوست-مشکالت شغلی و تحصیلی - تداخل دارویی – خشونت درخانواده -طالق- کاهش درآمدو فقر- بیکفایتی درانجام وظایف خانوادگی - غفلت ازفرزندان – ضعف پایبندی به اصول اخالقی ومذهبی- بی خانمانی شوبیکاری- انواع جرائم مثل سرقت 
 
⭕️ فعالیت 11ص : 23 بخاطر : جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 12مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات 
خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه.

مطالعات اجتماعی هشتم، فعالیتهای درس هشت

مطالعات اجتماعی هفتم درس 24

مطالعات اجتماعی هفتم درس 23

– ,های ,خانواده ,کند ,فعالیت ,والدین ,کرده و ,و به ,اینکه اگر ,و با ,کند تا

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
قشلاق-ییلاق(qeshlaq-yeylaq) دانلود نوحه و مداحی پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بازار سرمایه ایران فرهنگ و اندیشه tacobecy محمداقبال مه ولات میس اِم هستم ؛ اینام فکر و خیالم ! مطالب اینترنتی اخبار داغ کارگری شرکت زغالسنگ کرمان سپاهان موبایل