محل تبلیغات شما


سوالات درس   12                   

 

1-در زمان عباسیان چگونه شرایط برای تشکیل سلسله های ایرانیبوجود آمد؟

خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمانروایی، ضعیف شد و خلفا در اداره  قلمرو پهناور خود ناتوان بودند. از اینرو، شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجودآمد    

2-در زمان سلطه عباسیان بر ایران (بین قرن 3 تا 5 هجری ) کدامسلسله ها بر برخشهایی از ایران حکمت می کردند؟   سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه، مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله  قرن های سوم تا پنجم هجری بر بخشهایی از ایران حکومت می کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان، ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریج به حکومت عباسیان بر ایران پایان دادند.   

3-سلسله های طاهریان ، صفاریان ،علویان ، سامانیان و آل بویهچگونه به قدرت رسیدند وروابط آنها با خلفای عباسی چگونه بود؟

*طاهر ذوالیمنین  مؤسس سلسله طاهریان    و  امیراسماعیل سامانی  مؤسس سلسله سامانیان  به فرمان وتأیید مأمون عباسی به قدرت رسیدند .  رابطه دوستانه با خلیفه داشتند ودر اداره امورمستقل بودند.

*یعقوب لیث مؤسس سلسله صفاریانبدون اجازه خلیفه عباسی وبا حمایت مردم وگروه عیاران به قدرت رسید و او دشمن خلیفهبود.

*علویان به دلیل پیروی از مذهبشیعه از حکومت عباسیان اطاعت نمی کردند و دشمن خلیفه عباسی بودند.

*آل بویه پس از تصرف بغداد خلفایعباسی را مجبور به اطاعت از خود کرد.   

4-کدام سلسله ها پیرو مذهب شیعه بودند و چه اقداماتی انجام شد؟  علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. در دوران حکومت آنها، معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت

به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص عضدالدوله که مشهورترین فرمانروای آل بویه بود، حرم مطهر امامان : در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید غدیر و مجالس سوگواری امام حسین (ع) با شکوه برگزار می شد.

 5-تأثیر اسلام بر فرهنگ ایرانی وتأثیر دانشمندان ایران براسلام چگونه بود؟  اسلام روح و جان تاز های به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آن تحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه ای طولانی در علم و دانش و هنر داشتند؛ آنان پس از پذیرش اسلام، از تمام توان و استعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، استفاده کردند . ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارف اسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند.

 6-عالمان و دانشمندان مسلمان ایرانی در چه رشته هایی آثار سودمندیارائه کردند؟

در معارف اسلامی،   تفسیر قرآن  ، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی

ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد .

7-افرادی چون عبدالله بن مُقَّفَع در انتقال میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعهاسلامی در قرون نخست هجری چه نقشی داشتند؟

. نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبدالله بن مُقَّفَع ]مشهور به روزبه ایرانی[، کتا ب هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن ایران و نیز اندرمه ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.  

8-کدام سلسله ها نقش بیشتری در رونق وشکوفایی فرهنگ و تمدنایرانی اسلامی داشتند؟

سامانیان و آل بویه    بیشتر فرمانروایان این سلسله ها به علم و ادب علاقه مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان، ارزش و احترام فراوانی قائل می شدند

. پایتخت این سلسله ها، مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم و ادب بود . وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند، اغلب مردانی بافرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان مانند خاندان جیهانی  و خاندان بلعمی )وزیران سامانیان( در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند.

مطالعات اجتماعی هشتم، فعالیتهای درس هشت

مطالعات اجتماعی هفتم درس 24

مطالعات اجتماعی هفتم درس 23

سلسله ,ایرانی ,بودند ,های ,آل ,ها ,سلسله های ,سلسله ها ,آل بویه ,سامانیان و ,های ایرانی ,برای تشکیل سلسله

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بهترین ها در ممتاز وب فروشگاه قطعات بدنه خودرو وسپرهای رنگی رئال نیوز حرفهایی هست برای گفتن (آرمان عقدك) کلید ♥♥♥عشق طبقه ی اوّل آسمان♥♥♥ hienalkopar هـمـه چـی آنـلایـن lodytita Povidone K17/K25/K15/K30/K90/K60,PVP-I/Povidone Iodine Powder,PVPP/Crospovidone Powder