محل تبلیغات شما
۱.  گردش وضعی زمین از غرب به شرق است به دلیل نیروی گریز از مرکزی که در دو قطب وجود دارد دو حفره در دو قطب ایجاد می شود مانند وقتی که چای شیرین را به هم می زنید. و در این حفره ها آلاینده ها متمرکز می شوند و اثر تخریبی بیشتری پیدا می کنند.
 ۲.لایه استراتوسفر که در بالای آن لایه اوزون قرار دارد در دو قطب باریکتر است.
۳. گرداب های سنگین ، كه در قطب جنوب جریان دارند: در زمستان در طول شبهای قطبی، نور خورشید درتمام سطح قطب جنوب در دسترس نیست ، به همین دلیل در این قطب در لایه استراتوسفر طوفان هاى سنگینی گسترش مى یابند  گرداب قطبی می تواند ذرات سازنده هوا را تجزیه كند .این گرداب ها باعث ایجاد ابرهاى سردی می شوند كه بر فراز قطب جنوب جریان می یابند. كه به این ابرها "ابر استراتوسفر قطبی به اختصار ( Psc) که  بسیار سرد هستند و دمای آن ها حدود 80- سیلسیوس است. Psc از نیتریك اسید تری هیدرات تشكیل شده است  پس این ابرهای اسیدی می توانند لایه اوزون را تخریب كنند.

۴. محور زمین به گونه اى مى باشد كه نور خورشید به قطب شمال بیشتر از قطب جنوب مى تابد به همین دلیل ضخامت لایه اوزون در قطب شمال بیشتراز ضخامت آن در قطب جنوب مى باشد .


مطالعات اجتماعی هشتم، فعالیتهای درس هشت

مطالعات اجتماعی هفتم درس 24

مطالعات اجتماعی هفتم درس 23

قطب ,لایه ,جنوب ,ها ,كه ,مى ,قطب جنوب ,دو قطب ,در قطب ,در دو ,لایه اوزون

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
thankdicourdei وبلاگ نمایندگی شادآباد وی موزیک Michael's page Anime Romans tricileren onammipal عشق وینکس داستان زندگی Scott's page