محل تبلیغات شما

سوالات متن فصل دوازدهم  - درس 24     

 


1-منظور از فعالیت اقتصادی چیست؟

هر جامعه ای برای ادامه زندگی و رفع نیازهای خود ناگزیر است از منابع طبیعی استفاده کند وابزار و وسایل مورد نیاز خود را تولید کند . به این کار فعالیت اقتصادی گفته می شود .


2-رابطه ی اقتصادی بین افراد چگونه شکل می گیرد؟

افراد در فعالیت های تولید ، توزیع و مصرف ، به طور مداوم با یکدیگر ارتباط
برقرار می کنند و به این ترتیب ، نوعی از روابط انسانی ، یعنی رابطه اقتصادی بین افراد شکل می گیرد .


3-رابطه ی اقتصادی با چه هدفی صورت می گیرد؟

با هدف تولید ، توزیع و مصرف کالاها و خدمات پدید می آید و حقوق و مقرراتینیز بر آن حاکم می شود .

 


4-چه عاملی سبب پیدایش سازمان ها و موسسات بانکی و پولی شده است ؟

در چرخه تولید ، توزیع و مصرف "پول و شکل هایمختلف آن " به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرا می کند . بر همین اساس ، سازمان ها و موسسات بانکی و پولی در جامعه به وجودمی آیند .

 


5-منظور از نهاد اقتصاد چیست ؟

مجموعه فعالیت ها و روابطی که حول تولید و توزیع و مصرف کالاها وخدمات و بر اساس قواعد و مقرراتخاص در یک جامعه شکل می گیرد ، نهاد اقتصاد را به وجود می آورد . 


6-برای افزایش بهره وری اقتصادی چه باید کرد؟

باید بهره وری را در تولید و توزیع افزایش دهیم و الگوی مصرف را نیز عقلانی کنیم


7-چگونه می توان بهره وری در تولید ، یا توزیع یک کالا را افزایش داد ؟

باید در نهاده ها یا فرایند ها تغییرات مطلوبی به وجودبیاوریم .


8-منظور از نهاده ها یا ورودی چیست؟

الف) منابع طبیعی :(معدن ، مواد خام و انرژی و .)


ب) نیروی کار: ( مدیر، متخصصان ، کارکنان ، کارگران و  )

ج) سرمایه : (پول ، زمین ، کارخانه ، تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمان )


د)  سایر هزینه ها  : (مالیات ، تحقیقات و . )9-به نظر شما ، اگر میزان هزینه های تولید(نهاده ها)را افزایش دهیم و به همان میزان تولید افزایش یابد ، باز هم می توانیمادعا کنیم بهره وری اتفاق افتاده است ؟ چرا ؟
 خیر – زیرا اتفاق خاصی نمی افتد چون قیمت تمام شده کالا بالا بوده و گران به دست مصرفکننده می رسد در نتیجه از یک طرف باعث کاهش علاقه مردم به خرید آن کالا شده و از طرف دیگر زمینه واردات نوع خارجی آن کالا بیشترمی شود.


10-جایگاه تولید در اسلام را بنویسید ؟

از منظر اسلام اقتصاد و تولید وسیله اند نه هدف در واقع ، تولید وسیله ای است که انسان ازطریق آن نیازهای ضروزی خود را رفع می کند و به مسائل مهم تر می پردازد .


11-ت دو گانه کشورهای قدرتمند صنعتی در بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی را بنویسید ؟

کشورهای صنعتیامروز سعی می کنند از طبیعت و منابع طبیعی خودمحافظت کنند اما با تبلیغات و تحت تأثیر قرار دادن مردم دیگر کشورها ، مصرف گرایی را کهموجب تخریب محیط زیست می شود ، تشویق می کنند . 


12-در دنیای امروز تولید با چه هدفی انجام می گیرد ؟

با هدف کسب سود بیشتر انجام می گیرد و سودجویان می پندارند بشر باید
بر طبیعت غلبه کند و هرگونه دخل و تصرفی در آن مجاز است .

 


13-آیا افزایش تولید به هر روش وبه هر قیمتی مجاز است؟ چرا ؟

خیر – افزایش تولید و فعالیت های اقتصادی اگر به محیط زیستلطمه بزند با اصول بهره وری سازگار نیست ، - زیرا نابودی و تخریب طبیعت ، خود هزینه های مجدد و مشکلات جبران ناپذیری برای ما بهوجود می آورد .

 


14-بهره وری سبز به چه چیز تأکید می کند ؟

بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ محیط زیست تأکید می کند .

 


15-منظور از بهره وری سبز چیست؟

یعنی استفاده از ابزارها ، روش ها و فناوری های مختلف به طوری که تأثیرات مضر و منفی فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بر محیط زیست به حداقل ممکن برسد .

 


16-وضعیت بهره وری در کشور ما چگونه است؟ وظیفه ما در این رابطه چیست ؟

کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها از نظروضعیت بهره وری وضعیت چندان مطلوبی ندارد . بنابراین همه ما موظفیم با برنامه ریزی صحیح ،نگرش بهره وری را در همه ی امور و فعالیتهای بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی ، صنعت و خدمات)ترویج کنیم و به کار بگیریم . 


17-وظیفه ی سازمان ملی بهره وری ایران چیست ؟

در زمینه ی وضعیت بهره وری و چگونگی راه های افزایش آن در بخش های
مختلف اقتصادی کشور مطالعه ، ت گذاری و نظارت می کند .


-کشور ما به توصیه ی چه کسی و چرا ت اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است ؟

مقام معظم رهبری – زیرا پس ازانقلاب اسلامی کشورهای سلطه گر و قدرت های بزرگ اقتصادی که با وقوع انقلاب اسلامی ، منافع خود را در خطر می دیدند مشکلاتی مانند جنگتحمیلی ، تحریم اقتصادی و . را بر سر راه ما قرار دادند تا از پیشرفت کشور ما جلوگیری کنند این مخالفت ها تا امروز ادامه دارد و آنها سعیمی کنند ایران را از نظر اقتصادی شکست بدهند .

 


19-اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟

یعنی در شرایط سخت بتوانیم کمترین اتلاف هزینه را داشته باشیم ، روی پای خود بایستیم ، از تولیدملی حمایت کنیم ، از اسراف بپرهیزیم و از منابع و امکانات حداکثر استفاده را بکنیم .


20-همفکری کنید و بگویید شما دانش آموزان از چه راه هایی می توانید به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمککنید . حداقل سه راه پیشنهاد کنید ؟


 الف)استفاده از تولیدات داخلی

ب)صرفه جویی در مصرف لوازم مدرسه ، جلوگیری از اسراف


ج)دور نریختن وسایلی که هنوز قابلیت استفاده دارند

د ) نصب سطل های زباله و جمع آوری کاغذ های باطله برای بازیافت .

 

-* تولید ممکن است تولید . یا . باشد . ( کالا - خدمت)


-* در چرخه ی تولید ، توزیع و مصرف ، به عنوان واسطه بین بخش ها ارتباط برقرار می کند .( پول و شکل ها ی مختلف آن )


-* در اقتصاد ، بهره وری را نسبت به . تعریف کرده اند . (ستانده ها – داده ها )


-* از منظر اسلام ، اقتصاد و تولید. نه . ( وسیله اند - هدف )


-* در دنیای امروز ، تولید با هدف کسب . بیشتر انجام می گیرد . ( سود )


-* بهره وری سبز به افزایش بهره وری همراه با حفظ تأکید می کند . (محیط زیست)


-* محور اصلی اقتصاد مقاومتی است . ( بهره وری)

مطالعات اجتماعی هشتم، فعالیتهای درس هشت

مطالعات اجتماعی هفتم درس 24

مطالعات اجتماعی هفتم درس 23

، ,تولید ,وری ,بهره ,ها ,اقتصادی ,بهره وری ,می کند ,توزیع و ,و مصرف ,تولید ،

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
cenmibansri گروه آموزشی دینی و عربی متوسطه اوّل ناحیه یک سنندج lipeltachi rauportaperch Wholesale Jerseys Online - Cheap & Free Shipping From China استاد معین خرید پستی عینک آفتابی نوای محبت گردشگری تایلند | تور تایلند نوروز 97: پوکت، پاتایا و بانکوک liatanfirsdel